Logo
 HR  ENG  ITA 

Vijesti

09.12.20 08:17 Starost: 80 d

NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME

 

Natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto – Viši referent u transportu i distribuciji robe

AZRRI d.o.o. Pazin dana 09.12.2020. objavljuje natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme, od 01.01.2021. do 31.12.2021. na radno mjesto – Viši referent u transportu i distribuciji robe.

 

Osoba koja se zapošljava mora imati slijedeće kvalifikacije:

Razina obrazovanja: SSS

Struka: ekonomska ili komercijalna

 

Ostali uvjeti:

1. Dobro poznavanje  rada na računalu

2.  Poznavanje jednog stranog jezika

3.  Obavezno položena B kategorija vozačkog ispita

 

Natječaj je otvoren dana 09.12.2020.

Rok prijave je 8 dana, do 16.12.2020. u 15.00 sati.

 

Zainteresirani kandidati svoje molbe sa životopisom mogu slati isključivo na e-mail: info(at)azrri.hr.

ili poštom na adresu;

AZRRI Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin

Ulica prof. Tugomila Ujčića 1

52 000 Pazin

 

Da bi prijava na natječaj bila valjana mora sadržavati:

1.    Prijavu na Natječaj

2.    Životopis

3.    Dokaz o stečenoj stručnoj spremi

 

Kandidati koji zadovoljavaju uvjete natječaja biti će pozvani na razgovor o čijem terminu će biti naknadno obavješteni.

Natječaj vrijedi 8 dana od dana objave.