Logo
 HR  ENG  ITA 

Važeći zakoni i provedbeni propisi iz područja seoskih domaćinstava

ZAKON O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI  (NN 138/06, NN 43/09, 88/10 i 50/12, NN 80/13, NN 30/14, Vlada Republike Hrvatske: uredba o izmijeni Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti NN 89/14, Zakon o izmijeni Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti NN 152/14, Novi Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti 85/2015, Zakon o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti 121/2016)

 • Pravilnik o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu (NN 05/08, 46/08, 44/11, 118/11 ) Interno pročišćeni tekst Pravilnika o pružanju ugostitesljkih usluga u seljačkom domaćinstvu od strane Ministarstva turizma NN 5/08, 46/08-ispravak, 44/11 i 118/11 Izmjene i dopune
 • Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN 54/2016 ,NN 69/2017)
 • Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (NN 88/07, 58/08, 45/09, NN 78/14, NN 9/2016, NN 54/2016, NN 69/2017)
 • Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj iz skupine "kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj"(NN 49/08, 45/09)
  Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata kampova iz skupine "kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj" (NN 75/08, 45/09 
 • Pravilnik o upisnicima ugostiteljskih objekata i o upisnicima o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu (NN 05/08)
 • Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju (NN 05/08)
 • Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige žalbi (NN 05/08)
 • Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina "restorani", "barovi", "catering objekti" i "objekti jednostavnih usluga" (NN 82/07)

ZAKON O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU (NN 68/07, 88/10, 30/14), Vlada RH:Uredba o izmijeni Zakona o pružanju usluga u turizmu NN 89/14); Zakon o izmijeni Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN 152/14), Novi Zakon o pružanju usluga u turizmu  NN 130/17

ZAKON O POREZU NA DOHODAK (NN 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, 120/13, 125/13, 148/13, 83/14 i 143/14, Uredba o izmjenama 136/15, Novi Zakon o porezu na dohodak 115/16)

 • Pravilnik o porezu na dohodak (NN 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09 – ispravak, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 79/13, 160/13, 157/14)
 • Pravilnik o djelatnostima iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranju kampova koje će se paušalno oporezivati, o visini paušalnog poreza i načinu plaćanja paušalnog poreza (NN 48/05)
 • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o djelatnostima iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranju kampova koje će se paušalno oporezivati, o visini paušalnog poreza i načinu plaćanja paušalnog poreza (NN 148/09)

ZAKON O BORAVIŠNOJ PRISTOJBI (NN 152/08, NN 59/09); Vlada RH:Uredba o izmjenama Zakona o boravišnoj pristojbi (NN 97/13); Vlada RH: uredba o izmjenama i dopunama Zakona o boravišnoj pristojbi NN 158/13; izmjene (NN 30/14)

 • Pravilnik o načinu naplate paušalnog iznosa boravišne pristojbe osoba koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu (NN 92/09); NN 110/2016)
 • Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2010. godinu (NN 139/09)
 • Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2011. godinu (NN 96/10)
 • Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2012. godinu (NN 119/11)
 • Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2013. godinu (NN 70/2012)
 • Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2014. godinu (NN 97/13)
 • Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2015. godinu (NN 102/14)
 • Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2016. godinu (NN 76/15)
 • Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2017.godinu (NN 70/2016)
 • Uredba za utvrđivanje visine boravišne pristojbe za 2018.godinu (NN 78/2017)

ZAKON O TURISTIČKOJ INSPEKCIJI (NN 19/14)

 • Pravilnik o iskaznici i znački turističkog inspektora (NN 45/14)
 • Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika turističkih inspektora (NN 45/14)
 • Naputak o pečaćenju kada se rješenje turističkog inspektora izvršava pečaćenjem (NN 45/14)

ZAKON O ZAŠTITI PRIRODE (NN 70/05 i 139/08); NOVI ZAKON O ZAŠTITI PRIRODE OD 24.6.2013. (NN 80/13), Izmjene i dopune Zakona (NN 15/18)

 • Pravilnik o sakupljanju zaštićenih samoniklih biljaka u svrhu prerade, trgovine i drugog prometa (NN 154/08)

ZAKON O HRANI (NN 117/03, 130/03, 48/04 i 85/06), NOVI ZAKON O HRANI (NN 81/13, NN 14/14)

 • Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja evidencija subjekata koji obavljaju djelatnosti s hranom (08/07)

ZAKON O VETERINARSTVU NN 82/13, 148/13

 • Pravilnik o mjerama prilagodbe zahtjevima propisa o hrani životinjskog porijetla NN 51/2015

ZAKON O POLJOPRIVREDI NN 30/15 na snazi od 18.3.2015.

 • Pravilnik o upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstva NN 76/11, 42/13
 • Pravilnik o dopunskim djelatnostima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima NN 76/14
 • Pravilnik o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu NN 76/14

ZAKON O OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU NN 29/18

ZAKON O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU NN 39/13, NN 48/15

POPIS EVIDENCIJA I OBRAZACA ZA OBJEKTE SREDNJEG RIZIKA