Logo
 HR  ENG  ITA 

Kontakt informacije

 

Sjedište

AZRRI d.o.o. Pazin
Ulica prof. Tugomila Ujčića 1
52000 Pazin
Hrvatska
Tel: ++385 52 351 570
Fax: ++385 52 351 599
e-mail: info(at)azrri.hr
MB: 1689436
OIB: 90943600495

AZRRI d.o.o. Pazin  posluje na 5 lokacija:

  1. Ulica prof. Tugomila Ujčića 1, Pazin
  2. Edukacijski gastronomski centar Istre, Gortanov Brijeg 1, Pazin
  3. Farma Gortanov Brijeg, Pazin
  4. Uljara Vodnjan, Ulica 1. Maja bb, Vodnjan
  5. Skladište Poreč, Nikole Tesle 11, Poreč

ADRESA

Ulica prof. Tugomila Ujčića 1

Uprava

Igor Merlić – Direktor

 

Centar za opće poslove, financije i računovodstvo

Sanja Jurman – Voditelj općih i zajedničkih poslova
Tel: 052 351-572
E-mail: sanja.jurman(at)azrri.hr

Aleksandra Dušić Širol – Viši stručni suradnik za računovodstvo i financije
Tel: 052 351-570
E-mail: info(at)azrri.hr

Sanja Udovičić – Viši stručni suradnik za računovodstvo i financije
Tel: 052 351-573
E-mail: sanja.udovicic@azrri.hr

Martina Merklin – Viši stručni suradnik za računovodstvo i financije
Tel: 052 351-576
E-mail: martina.merklin@azrri.hr

Centar za razvoj ruralnog poduzetništva

Edmondo Šuran – Voditelj Centra za razvoj ruralnog poduzetništva
Tel: 052 351-577
E-mail:  edmondo.suran@azrri.hr

Dalibor Kutić – Stručni suradnik odgovoran za vođenje laboratorija za razvoj proizvoda od mesa istarskih izvornih pasmina i divljači iz Istre
Tel: 052 351-577
E-mail:  dalibor.kutic@azrri.hr

Kristina Vacek – Viši stručni suradnik odgovoran za vođenje laboratorija za razvoj proizvoda  od mesa istarskih izvornih pasmina i divljači iz Istre
Tel: 052 351-574
E-mail:  kristina.vacek@azrri.hr

Mirjana Kuharić  – Stručni radnik
Tel: 052 351-577
E-mail: mirjana.kuharic@azrri.hr                                                                                                                          

Goran Belac – Stručni suradnik odgovoran za marketing i promociju prehrambenih proizvoda
Tel: 052 351-578
E-mail: goran.belac(at)azrri.hr

 

ADRESA

Edukacijski gastronomski centar Istre, Gortanov brijeg 1, Pazin

Centar za edukaciju, europsku i institucionalnu suradnju

Jasenka Kapuralin – Voditelj Centra za edukaciju, europsku i institucionalnu suradnju
Tel: 052 351-590
E-mail: jasenka.kapuralin(at)azrri.hr

Iris Pentek– Stručni savjetnik za razvojne i međunarodne programe
Tel: 052 351-595
E-mail: iris.pentek(at)azrri.hr

Sara Josipović – Stručni savjetnik za razvojne i međunarodne programe
Tel: 052 351-596
E-mail: sara.josipovic(at)azrri.hr

Valentina Buršić – Viši stručni suradnik za razvojne i međunarodne programe
Tel: 052 351-596
E-mail: valentina.bursic@azrri.hr

Stefani Davanzo – Viši stručni suradnik za razvojne i međunarodne programe
Tel: 052 351-593
E-mail: stefani.davanzo(at)azrri.hr

 

Centar za održivi razvoj stočarstva Istre

Gordan Šubara – Voditelj Centra za održivi razvoj stočarstva Istre
Tel: 052 351-580
E-mail: gsubara(at)azrri.hr

Josip Bažon – Viši stručni savjetnik
Tel: 052 351-581
E-mail: josip.bazon(at)azrri.hr

Katja Santro – Viši stručni suradnik za istarske izvorne pasmine i uzgojni rad
Tel: 052 351-591
E-mail: katja.santro@azrri.hr

Alfredo Jedrejčić – Stručni suradnik odgovoran za stočarstvo i poljoprivredu
Tel: 052 351-582
E-mail: alfredo.jedrejcic(at)azrri.hr

Spomenka Maurović – Stručni suradnik odgovoran za stočarstvo i poljoprivredu
Tel: 052 351-592
E-mail: spomenka.maurovic@azrri.hr

 

 

ADRESA

Uljara Vodnjan, Ulica 1. maja BB, Vodnjan

Centar za razvoj maslinarstva

Darko Kadum – Voditelj Centra za razvoj maslinarstva
Tel: 052 511-891
E-mail: darko.kadum(at)azrri.hr

SKLADIŠTE POREČ, Nikole Tesle 11, Poreč