Logo
 HR  ENG  ITA 

Otvoreni natječaji Ministarstva turizma

Ministarstvo turizma objavilo je dana 11. svibnja 2011. godine Javne pozive za dodjelu bespovratno financijskih potpora razvojnmi turističkim projektima.

Prijave se šalju preporučeno na adresu: „Ministarstvo turizma, 10000 ZAGREB, Prisavlje 14, s naznakom naziva projekta i napomenom – ne otvaraj“. Dodatne informacije o svakom pojedinom projektu: natjecaji2011(at)mint.hr

Više o natječajima možete pogledati na stranicama Ministarstva turizma www.mint.hr u djelu Programi potpora i kreditiranja ili preko sljedećeg linka OTVORENI NATJEČAJI MINISTARSTVA TURIZMA.


Projekt "Internacionalizacija hrvatskog gospodarstva" za 2011. godinu

Objavljeno 24. veljače na stranicama Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva

Više na stranicama www.mingorp.hr (u djelu Projekti poticanja malog i srednjeg poduzetništva).

Projekt će se realizirati tijekom 2011. godine, do iskorištenja sredstava. 


Projekt "Razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta" za 2011. godinu

Objavljeno 24. veljače na stranicama Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva

Više na stranicama www.mingorp.hr (u djelu Projekti poticanja malog i srednjeg poduzetništva)

Rok za prijavu je 60 dana od dana objave Javnog poziva.


Projekt jačanje konkurentnosti malog gospodarstva za 2011. godinu

Objavljeno 24. veljače na stranicama Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva

Više na stranicama www.mingorp.hr (u djelu Projekti poticanja malog i srednjeg poduzetništva)

Rok za prijavu je 60 dana od dana objave Javnog poziva.


Projekt "Obrazovanje u obrtništvu"

Objavljeno 24. veljače 2011. godine na stranicama Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva

Više na stranicama www.mingorp.hr (u djelu Projekti poticanja malog i srednjeg poduzetništva)

Realizacija projekta trajati će tijekom 2011. godine, do iskorištenja sredstava.


Rapisan Javni poziv za prijavu kulturno-turističkih inicijativa za sufinanciranje u 2011. godini

Hrvatska turistička zajednica će i u 2011. godini financijski podržati određeni broj različitih kulturno-turističkih inicijativa - projekata, proizvoda ili događanja, kojima se podiže standard interpretacije, opremljenosti i kvalitete kulturno-turističkih proizvoda, a koji doprinose stvaranju kritične mase novih suvremeno interpretiranih kulturno-turističkih proizvoda, koji obogaćuju ponudu Hrvatske, odnosno, koji su od značaja za ukupni hrvatski turizam i njegovu promociju.

Zahtjevi u obliku popunjenog obrasca, a sukladno Uputama i kriterijima, dostavljaju se Turističkoj zajednici županije na čijem se području nalazi organizator, najkasnije do 10. veljače 2011. godine. (Više o Javnom pozivu na stranicama Hrvatske turističke zajednicehttp://business.croatia.hr/hr-HR/Hrvatska-turisticka-zajednica/Potpore-HTZ-a/Potpore-za-poticanje-razvoja-kulturno-turistickih-inicijativa-(projekti-proizvodi-dogadanja-manifestacije)?Y2lcMjMyNSxwXDI0Mg%3d%3d


Javni poziv za kandidiranje maniofestacija z adodjelu potpore iz programa "Potpore manifestacijama" u 2011. godini

Hrvatska turistička zajednica će u 2011. godini financijski poduprijeti određeni broj zabavnih, sportskih, tradicijskih/etno i ostalih manifestacija koje doprinose:

• unapređivanju/obogaćivanju turističkog proizvoda/ ponude pojedine destinacije i Hrvatske u cjelini,
• stvaranju prepoznatljivog imidža hrvatskog turizma,
• razvoju sadržaja koji omogućavaju produženje turističke sezone.

Za potpore manifestacijama mogu se kandidirati sve pravne i fizičke osobe – trgovačka društva, obrti, ustanove, jedinice lokalne i regionalne uprave i samouprave i ostali pravne i fizičke osobe.

Kandidature za potpore prijavljuju se sukladno utvrđenim kriterijima u Javnom pozivu i to na propisanom obrascu PM-2011 više na stranicama www.http://business.croatia.hr/hr-HR/Hrvatska-turisticka-zajednica/Potpore-HTZ-a

Kandidature za potpore podnose se TURISTIČKOJ ZAJEDNICI ŽUPANIJE, odnosno TURISTIČKOJ ZAJEDNICI GRADA ZAGREBA, na čijem području se manifestacija organizira, najkasnije do 10. veljače 2011. godine.


Raspisan javni poziv za dodjelu potpore organizatorima

Predmet Javnog poziva je dodjela potpore Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) za organizaciju skupova/manifestacija u 2011 godini u ukupnom iznosu od 4.860.000,00 kuna i to:

  •  za skupove/manifestacije održane u razdoblju 01/01/2011 – 30/04/2011 godine, u iznosu od 1.620.000,00 kuna;
  •       za skupove/manifestacije održane u razdoblju 01/05/2011 – 31/08/2011 godine, u iznosu od 1.620.000,00 kuna;
  • za skupove/manifestacije održane u razdoblju 01/09/2011 – 31/12/2011 godine, u iznosu od 1.620.000,00 kuna;

Prijavu za održavanje skupa/manifestacije organizator podnosi najkasnije 20 kalendarskih dana prije održavanja, na Obrascu M-11-1.

Više o Javnom pozivu pronaći će te na stranicama Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja www.mps.hr


Program "Sufinanciranje akreditacije certifikacijskih tijela za provođenje sustava utvrđivanja sukladnosti proizvoda sa specifikacijom koji nose oznaku izvornosti, oznaku zemljopisnog podrijetla, oznaku tradicionalni ugled i znak ekološkog proizvoda"

Dana 19. svibnja 2010. godine Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja objavilo je natječaj za dodjelu financijskih sredstava prema Programu «Sufinanciranje akreditacije certifikacijskih tijela za provođenje sustava utvrđivanja sukladnosti proizvoda sa specifikacijom koji nose oznaku izvornosti, oznaku zemljopisnog podrijetla, oznaku tradicionalni ugled i znak ekološkog proizvoda» za 2010. godinu.

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju pravne osobe koje su akreditirane ili su u postupku akreditacije sukladno normi HRN EN 45011 za najmanje jednu od kategorija poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda navedenih u Zakonu o oznakama izvornosti, oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (Narodne novine br. 84/08, 75/09, 20/10) kao i pravne osobe koje su akreditirane ili su u postupku akreditacije sukladno normi HRN EN 45011 za provedbu postupka ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji.

Rok za dostavu prijava je 01.rujna 2010. godine

Prijave se podnose isključivo na propisanom obrascu (Obrazac-Prijava za sufinanciranje akreditacije certifikacijskih tijela PPN-10-1-P).

Obrazac je potrebno ispuniti sukladno Uputama za korisnike koji se nalaze na službenoj stranici Ministarstva: www.mps.hr.

 


Projekt "Dokavlifikacije ili prekvalifikacije u obrtništvu"

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva objavilo je 12. ožujka 2010. godine javni poziv za davanje državnih sredstava za Projekt "Dokvalifikacije i prekvalifikacije u obrtništvu" za 2010. godinu.

Projekt i potrebna dokumentacija za prijavu na Javni poziv dostupna je u  Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva i na internetskim stranicama Ministarstva www.mingorp.hr (u djelu Projekti poticanja malog i srednjeg poduzetništva) te u poduzetničkim institucijama na lokalnim razinama.

 


Projekt "Obrazovanje u obrtništvu" za 2010. godinu

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva objavilo je 12. ožujka 2010. godine davanje državne potpore preko Projekta "Obrazovanje u obrtništvu" za 2010. godinu.
Korisnici državne potpore po ovom Projektu su: subjekti malog gospodarstva,
srednje strukovne škole, ustanove za obrazovanje odraslih, Hrvatska obrtnička komora, područne obrtničke komore, udruženja obrtnika.

Bespovratne potpore odobravaju se u iznosu od 20.000,00 do 80.000,00 kn.

Više o Projektu možete prnaći na stranicama Ministarstva ili preko sljedećeg linka www.mingorp.hr ( u djelu Projekti poticanja Malog i srednjeg poduzetništva)


Javni poziv za projekt "Inovacijom do konkurentnosti" za 2010. godinu

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva objavilo je 26. veljače 2010. godine Javni poziv za prikupljanje prijava u svrhu dodjele bespovratne državne potpore male vrijednosti u okviru Projekta ''INOVACIJOM DO KONKURENTNOSTI'' za 2010. godinu.

Upute za prijavitelje i pripadajući obrasci za prijavu se podižu  u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78, a dostupne su i na web stranici  Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva www.mingorp.hr  (u dijelu Projekti poticanja Malog i Srednjeg poduzetništva) 

Javni poziv traje 45 dana od dana objave Javnog poziva.


Projekt „Razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva je objavilo dana 12.03.2010. godine Projekt davanja potpore tradijskim i umjetničkim obrtima.
Korisnici potpore po ovom Projektu su obrti i pravne osobe koje obavljaju djelatnost na obrtnički način i izrađuju proizvode tradicijskog ili umjetničkog obrta određene Pravilnikom o tradicijskim odnosno umjetničkim obrtima (NN 112/07)
Iznosi potpore su između 10.000,00 i 50.000,00 kn

Više o potpori možete preuzeti sa stranica Ministarstva ili preko sljedećeg linka www.mingorp.hr (u djelu Projekti poticanja malog i srednjeg poduzetništva)


Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donijelo je dana 4.veljače 2010. godine odluku o poništenju natječaja za Mjere 5., 6., 8. i 9.


Potpora programima sustava TZ u turistički manje razvijenim područjima u 2010. godini

S ciljem stvaranja kvalitetnih turističkih proizvoda, bogate turističke ponude i povoljnijih uvjeta boravka turista u turistički manje razvijenim dijelovima Hrvatske, Hrvatska turistička zajednica će iznos dijela boravišne pristojbe koji se uplaćuje na posebni račun Hrvatske turističke zajednice, utvrđen u visini od 2,5 % sredstava boravišne pristojbe uplaćenih na račun utvrđen propisima o prihodima za javne potrebe, usmjeriti u sufinanciranja i potpore programima sustava turističkih zajednica u turistički manje razvijenim dijelovima Hrvatske (Zakon o boravišnoj pristojbi, NN 152/08, čl. 20, st. 8; Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2010. godinu, NN 139/09, čl. 5).

Kandidirati se mogu sve pravne i fizičke osobe, zadruge, udruge, agencije, poduzetnici i ostali čiji je projekt u skladu s navedenim kriterijima. Rok prijave je  do 1.lipnja 2010. godine u turističkoj zajednici županije koja nakon selekcije prosljeđuje projekt Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice – Službi za koordinaciju i razvoj sustava turističkih zajednica.

Obrazac za kandidiranje u kategoriji potpora programima sustava turističkih zajednica u turistički manje razvijenim područjima u 2010. godini biti će dostupan na internet stranicama Hrvatske turističke zajednice www.htz.hr


Natječaj za dodjelu sredstava zaklade "IZVORNO HRVATSKO" za 2010.

Hrvatska gospodarska komora, putem Zaklade "Izvorno hrvatsko" i ove je godine raspisala natječaj za dodjelu sredstava kojima želi potaknuti kreativne timove i pojedince na proizvodnju novih kvalitetnih i prepoznatljivih hrvatskih proizvoda u cilju povećanja proizvodnje i otvaranja novih radnih mjesta. 

Sredstva će se dodijeliti s ciljem poticanja istraživačkog rada i inovatorstva u proizvodnji novih kvalitetnih i prepoznatljivih hrvatskih proizvoda te povećanja proizvodnje i otvaranja novih radnih mjesta. Prijave na natječaj mogu predati fizičke i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj.

Fond Zaklade "Izvorno hrvatsko" za 2010. godinu iznosi 250.000 kn, a ta će sredstva biti dodijeljena jednokratno.

Prijave za dodjelu sredstava dostavljaju se od dana objave natječaja do 29. siječnja 2010. godine. Više o natječaju i prijavnom obrascu možete preuzeti sa sljedećih stranica www.hgk.hr   


Javni poziv za uključivanje u program kreditiranja seoskog turizma "Razvoj turizma na selu"

Ministarstvo turizma objavilo je dana 22.4.2009. godine otvoreni javni poziv za uključivanje u program kreditiranja seoskog turizma "Razvoj turizma na selu" Program „Razvoj turizma na selu“ je poticajna mjera kreditiranja seoskog turizma na ruralnim područjima Republike Hrvatske uz državnu subvenciju kamata.Korisnici Programa  su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i registrirane za obavljanje ugostiteljske i turističke djelatnosti odnosno koji imaju odobrenje za pružanje ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu.

 Kriteriji odobravanja kredita:
• iznos kredita od 10.000 EUR do 300.000 EUR
• rok otplate do 15 godina s uključenim počekom do 1 godine
kamatna stopa - za korisnika kredita fiksna 8% godišnje uz fiksnu subvenciju Ministarstva od 6% godišnje (potpora Ministarstva je potpora male vrijednosti sukladno propisima o državnim potporama)
• rok iskorištenja kredita je do 12 mjeseci
• trošak obrade kreditnog zahtjeva je 0,8% jednokratno na iznos odobrenog kredita
• moguće je ugovoriti jamstvo Hrvatske agencije za malo gospodarstvo (HAMAG)

Rok podnošenja zahtjeva je kontinuirano, a najkasnije do 31. prosinca 2011. godine i sukladno proračunskim sredstvima predviđenim za ove namjene u tekućoj godini. Program za kreditiranje i svu popratnu dokumenatciju možete skinuti sa stranica Ministarstva turizma (u djelu Programi potpora i kreditiranja)www.mint.hr  ili putem sljedećeg linka http://www.mint.hr/default.aspx?id=370


Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu državnih potpora male vrijednosti programima i projektima za unapređenje kvalitete ugostiteljske industrije

Ministarstvo turizma otvorilo je dana 11. veljače 2009. godine javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu državnih potpora male vrijednosti programima i projektima za unapređenje kvalitete ugostiteljske industrije.

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Ministarstva za sufinanciranje programa i projekata te izradu projektne dokumentacije usmjerenih na aktivnosti poduzetnika u ugostiteljstvu radi kontinuiranog poboljšanja kvalitete poslovanja i pružanja usluge uvođenjem inovacija, novih tehnologija i razvijanja konkurentnih prednosti.

Sredstva su namijenjena trgovačkim društvima i obrtima na području RH.

Ministarstvo sufinancira najviše do 100.000,00 kuna po projektu.

Javni poziv otvoren je do iskorištenja proračunom predviđenih sredstava, a najkasnije do 30. rujna 2009. godine.

Potrebnu dokumentaciju za prijavu možete preuzeti sa web stranica Ministarstva turizma ( u djelu Programi potpora i kreditiranja) www.mint.hr ili direktno preko sljedećeg linka: http://www.mint.hr/default.aspx?id=370


Program poticanja razvoja posebnih oblika turizma na kontinentu „ZELENA BRAZDA“

Ministarstvo turizma objavilo je 11. veljače 2009. godine javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu državne potpore temeljem Programa poticanja razvoja posebnih oblika turizma na kontinentu  „ZELENA BRAZDA“.

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Ministarstva za sufinanciranje programa i projekata koji će doprinijeti razvoju, unapređenju i sigurnosti odvijanja selektivnih (posebnih) oblika turizma na kontinentu: 
- lovnog/ribolovnog
- planinskog
- športsko – rekreativnog
- avanturističkog
- i drugih posebnih oblika turizma

s ciljem obogaćivanja turističke ponude na kontinentu, povećanja sigurnosti i doživljaja pri odvijanju posebnih oblika turizma, stvaranja osnovne i dodatne ponude u nerazvijenim kontinentalnim destinacijama, zaleđa Jadranske obale i unutrašnjosti otoka.

Sredstva će se odobravati za osmišljavanje i realizaciju programa i projekata vezanih za:

- izgradnju, dogradnju, obnovu, opremanje objekata, ribnjaka, parkova, staza i dr. turističke infrastrukture za posebne oblike turizma na kontinentu

- osmišljavanje programa i provođenje mjera sigurnosti vezanih za navedene posebne oblike turizma na kontinentu

- nabavku sredstava i opreme neophodnih za pružanje usluga turistima u posebnim oblicima turizma

- i druge provedbene aktivnosti na unapređenju i povezivanju selektivnih (posebnih) oblika turizma na kontinentu

Sredstva su namijenjena pravnim i fizičkim osobama (trgovačka društva, obrti, zadruge, udruge, ustanove, jedinice lokalne i regionalne samouprave, turističke zajednice, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG).

Ministarstvo sufinancira do 50% ukupnih troškova provedbe pojedinačnog programa ili projekta, a najviše do 150.000,00 kn po pojedinom korisniku.

Javni poziv je otvoren do potrošnje proračunom predviđenih sredstava, a najkasnije do 30. rujna 2009. godine.Natječajnu dokumentaciju može preuzeti na stranicama Ministarstva turizma (u djelu Programi potpora i kreditiranja) ili direktno putem sljedećeg linka: http://www.mint.hr/default.aspx?id=370 


Program poticanja zaštite, obnove i uključivanja u turizam baštine u turistički nerazvijenim područjima „BAŠTINA U TURIZMU”

Ministarstvo turizma objavilo je 11. veljače 2009. godine, javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu državne potpore temeljem Programa poticanja zaštite, obnove i uključivanja u turizam baštine u turistički nerazvijenim područjima „BAŠTINA U TURIZMU”.

Sredstva će se odobravati za osmišljavanje i realizaciju programa i projekata vezanih za:

 - obnovu kulturne baštine (tradicijskih kuća i/ili pripadajućih gospodarskih objekata i okućnica, podruma, mlinova, radionica tradicijskih obrta, uređenje privatnih etno zbirki i sl.)

 - uređenje i zaštitu prirodne baštine zaštićenih područja (vidikovci, poučne i pješačke staze, špilje, info-punktovi i sl.)

u svrhu uključivanja u turističku ponudu (kao gospodarski ugostiteljsko - turistički objekti ili turističke atrakcije).

Ministarstvo sufinancira do 50% ukupnih troškova provedbe pojedinačnog programa ili projekta, a najviše do 150.000,00 kn po pojedinom korisniku.

Javni poziv je otvoren do potrošnje proračunom predviđenih sredstava, a najkasnije do 30. rujna 2009. god.Obrazac za prijavu kao i sam program možete preuzeti na web stranicama Ministarstva turizma (područje Programi potpora i kreditiranje) ili klikom na sljedeću stranicu: http://www.mint.hr/default.aspx?id=370 


Program poticanja osmišljavanja, promidžbe i realizacije novih turističkih proizvoda „Novi turistički proizvod“

Ukupni iznos dodijeljenih sredstava u 2009. god. po jednom korisniku može biti najviše do 150.000,00 kn

Ministarstvo turizma objavilo je dana 27. 02.2009. godine javni poziv za kandidiranje programa za dodjelu državne potpore temeljem Programa poticanja osmišljavanja, promidžbe i realizacije novih turističkih proizvoda „Novi turistički proizvod“.

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih financijskih sredstava Ministarstva turizma organizatorima izleta i paket aranžmana za područja Republike Hrvatske u kojima turizam nije dovoljno razvijen, u cilju stvaranja i promidžbe novih turističkih proizvoda uz korištenje postojećih ugostiteljsko-turističkih kapaciteta i turističkih atrakcija predmetnih područja.

Sredstva će se odobravati za osmišljavanje, promidžbu i realizaciju programa vezanih za:

1. troškove promocije osmišljenog programa izleta ili paket aranžmana sufinanciranjem do 50% ukupnih troškova, a najviše do 20.000,00 kn po predloženom programu izleta, a najviše do 30.000,00 kn po predloženom programu paket aranžmana

2. realizirane programe osmišljenog i od strane Ministarstva odobrenog izleta koji traje najmanje 6 sati u predmetnoj destinaciji, a uključuje najmanje tri različite ugostiteljsko-turističke usluge (obvezno ručak, po izboru posjeta muzeju, parku, nekoj kulturnoj znamenitosti ili prirodnoj atrakciji, događanju ili sudjelovanje u sportsko-rekreativnim aktivnostima, i sl.), i to 20,00 kn po jednom posjetitelju

3. realizirane programe osmišljenog i od strane ministarstva odobrenog paket aranžmana koji uključuje najmanje pet različitih ugostiteljsko-turističkih usluga, i to 30,00 kn po turistu, odnosno jednom noćenju.

Ukupni iznos dodijeljenih sredstava u 2009. god. po jednom korisniku može biti najviše do 150.000,00 kn.

Javni poziv je otvoren do potrošnje proračunom predviđenih sredstava, a najkasnije do 30. rujna 2009. god. Potrebnu dokumentaciju za kandidiranje programa možete pronaći na internet stranicama Ministarstva turizma: www.mint.hr (u djelu Programi potpora i kreditiranje) 


Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu državne potpore temeljem Programa poticanja razvoja tematskih turističkih putova u Republici Hrvatskoj „TEMATSKI PUTOVI“

Ministarstvo turizma objavilo je dana 11. veljače 2009. godine javni poziv za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava Ministarstva za sufinanciranje programa i projekata koji će doprinijeti stvaranju novog turističkog proizvoda i podizanju kvalitete turističke ponude razvojem tematskih turističkih putova u Republici Hrvatskoj.

Sredstva će se odobravati za osmišljavanje i realizaciju programa i projekata, i to za:
- izradu projektne dokumentacije
- uređenje i opremanje informativnih punktova
- uređenje u opremanje interpretacijskih centara
- uređenje vidikovaca
- izradu putokaza
- izradu informativnih panoa
- izradu marketinških i informativnih tiskanih materijala (prospekata, mapa putova i sl.)
- izradu Internet stranica
- uređenja staza i tematskih parkova

Sredstva su namijenjena pravnim osobama (jedinice lokalne ili regionalne samouprave, turističke zajednice, udruge, zadruge). 

Ministarstvo sufinancira do 50% ukupnih troškova provedbe pojedinačnog programa ili projekta, a najviše do 250.000,00 kn po pojedinom korisniku.

Javni poziv je otvoren do potrošnje proračunom predviđenih sredstava, a najkasnije do 30. rujna 2009. god. Potrebnu dokumentaciju možete preuzeti sa stranica Ministarstva turizma www.mint.hr (u djelu Programi potpora i kreditiranja).