Logo
 HR  ENG  ITA 
Gospodarski program > Programi biljne proizvodnje > Postavljanje, montaža i održavanje sistema za navodnjavanje

Postavljanje, montaža i održavanje sistema za navodnjavanje

Sukladno Ugovoru potpisanom sa poduzećem Labinprogres TPS (član grupe Cimos) Buzet AZRRI d.o.o. Pazin je vršio usluge postavljanje i održavanje sistema za navodnjavanje.
 
Plan  AZRRI d.o.o. Pazin je da nastavi sa vršenjem usluga, te sukladno potrebama poljoprivrednika osposobi  još  djelatnika za vršenje ovih usluga zbog sve većeg interesa za postavljanjem sistema za navodnjavanja.
 
Od usluga koje će AZRRI d.o.o. Pazin  nastaviti pružati su projektiranje i postavljanje  sistema za navodnjavanje, nabava, montaža i osiguravanje rezervnih dijelova sistema te uslužno održavanje sistema za navodnjavanje.