Logo
 HR  ENG  ITA 
Gospodarski program > Programi biljne proizvodnje > Podizanje nasada maslina na opožarenim površinama u Vodnjanu

Podizanje nasada maslina na opožarenim površinama u Vodnjanu

Maslinarstvo (uzgoj maslina i proizvodnja maslinovog ulja) na istarskom prostoru ima izrazitu tradiciju. U cilju intenziviranja razvoja maslinarstva na području Istarske županije potrebno je intenzivno podizanje nasada maslina.
 
Dana 07.studenog 2006. na sjednici Vlade održanoj u Poreču zaključeno je da će Ministarstvo poljoprivrede, nakon potrebne procedure, predložiti odluku kojom će na tom zemljištu dati mogućnost podizanja maslinika Agenciji za ruralni razvoj Istre koja je u suradnji sa Gradom Vodnjanom izradila program podizanja maslinika na opožarenom šumskom zemljištu između Vodnjana i Galižane.
   
AZRRI d.o.o. Pazin je zadužen za realizaciju Programa podizanja dugogodišnjih nasada maslina na opožarenim površinama zajedno sa Gradom Vodnjanom.
 
Cjelokupna investicija u predmetni program iznosi 22,40 milijuna kuna. Predviđena vlastita godišnja proizvodnja 1.270 t plodova maslina, odnosno 191 t maslinovog ulja. Puni obujam poslovanja očekuje se za 10 godina od dobivanja koncesije, kada bi program trebao ostvarivati oko 9,87 milijuna kuna ukupnog prihoda.

Prije potpisivanja Ugovora o služnosti sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva RH kojim će se odrediti naknada za služnost, uvjeti plaćanja, stupanje u posjed i ostala međusobna prava i obveze, AZRRI d.o.o. Pazin će Hrvatskim šumama d.o.o. Zagreb platiti naknadu za služnost na nekretninama koju će utvrditi Hrvatske šume po nalogu Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva RH te o svom trošku izvršiti parcelizaciju zemljišta.