Logo
 HR  ENG  ITA 

Edukacijski gastronomski centar Istre KEYQ

KEY Q: Ključ kvalitete istarske gastronomije

U cilju trajne edukacije i usavršavanja ugostiteljskog osoblja te valorizacije poljoprivredno prehrambenih proizvoda Istre, AZRRI Agencija za ruralni razvoj Istre organizirati će radionice za kuhare i konobare u Edukacijskom gastronomskom centru Istre na Gortanovom brijegu.

Radionice će se odvijati u proljetnom i jesenskom terminu i to ponedjeljkom, utorkom i srijedom, kako bi omogućili nesmetani rad Vaših objekata vikendom i tijekom ljetne sezone. Teme radionica dogovorene su s Obrtničkom komorom Istarske županije, Cehom ugostiteljstva i turizma.

U nastavku se nalazi tablica s radionicama, predavačima i terminima kao i sa svim uputama za rezervaciju.

Projekt edukacija odvija se uz pomoć i sufinanciranje:

  • Hrvatske obrtničke komore – Obrtničke komore Istarske županije,
  • Hrvatske gospodarske komore – Županijska komore Pula,
  • Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu,
  • Upravnog odjel za turizam,
  • Turističke zajednice Istarske županije

Veselimo se zajedničkoj suradnji.