Logo
 HR  ENG  ITA 

Suradnja s institucijama

Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin u 100%-tnom je vlasništvu Istarske županije te usko surađuje sa svim županijskim tijelima i tvrtkama, a poglavito sa Upravnim odjelom za poljoprivredu Istarske županije, na zajedničkim projektima naročito zbog povezivanja javnog i privatnog sektora, te u projektima kojima se izgrađuje sustav javne infrastrukture za potrebe ruralnog područja Istarske županije.Agronomski fakultet je vodeća visokoobrazovna i znanstvena institucija iz područja poljoprivrede i srodnih znanosti u Republici Hrvatskoj. Suradnja AZRRI d.o.o. Pazin i Agronomskog fakulteta Zagreb započela je od samog osnivanja AZRRI d.o.o. Pazin.

Uska suradnja postoji sa Zavodom za specijalno stočarstvo na projektu Trajna zaštita istarskog goveda gospodarskim iskorištavanjem, Pro.V.I.C. , zatim sa Zavodom za vinogradarstvo i vinarstvo na istraživačko-razvojnim projektima Solarizacija vinove loze, Muškat Ruža Porečka i Program klonske selekcije, te sa Zavodom za Upravu poljoprivrednog gospodarstva s kojom je izrađena Strategija ruralnog razvoja Istre.Fondazione Slow Food per la Biodiversita' O.N.L.U.S. (Fodacija Slow Food za biološku raznolikost O.N.L.U.S.) sa sjedištem u FIRENZI (Italija) a sa operativnim sjedištem u BRA (Italija) osnovana je sa ciljem da podrži projekte Slow Food pokrenute radi očuvanja prehrambene biološke raznolikosti i gastronomskih tradicija cijelog  svijeta, kao i promoviranja održive poljoprivrede koja poštuje zaštitu okoliša, kulturnog identiteta naroda i dobrobiti životinja.  AZRRI d.o.o. Pazin temelji svoju suradnju sa Slow Food-om na svojim aktivnostima očuvanja autohtonih pasmina u Hrvatskoj a osobito istarskog goveda u suradnji sa Udrugom uzgajivača istarskog goveda i Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.Rasadnik “VCR” - Vivai Cooperativi Rauscedo Rauscedo (PN) Italia, djeluje u rasadničarsko-vinogradarskom sektoru, a još od 1969. godine provode program klonske selekcije koji je doveo do selekcije i službenog priznanja preko 250 klonova sorti "Vitis vinifera" i podloga vinove loze. Suradnja AZRRI d.o.o. Pazin sa Vivai cooperativi Rauscedo – Rauscedo Italija temelji se na pokretanju dugoročnog program rada na klonskoj selekciji sorata Primorske Hrvatske, kojim će u prvom krugu biti obuhvaćene gospodarski značajne sorte.Labinprogres TPS d.o.o. je vodeći proizvođač poljoprivredne mehanizacije na prostorima bivše Jugoslavije. Dugogodišnja tradicija i preko 300.000 prodanih strojeva jamstvo je vašem povjerenju. Suradnja AZRRI d.o.o. Pazin  i poduzeća Labinprogres TPS (član grupe Cimos) Buzet temelji se na vršenju  usluge postavljanja i održavanja sistema za navodnjavanje.SUIG - Savez uzgajivača istarskog goveda zajedno sa Istarskom županijom, AZRRI - Agencijom za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin i Agronomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu - Zavodom za specijalno stočarstvo, sudjeluje  u programu  "Trajna zaštita istarskog goveda gospodarskim iskorištavanjem u sustavu ruralnog razvitka Istre" s ciljem očuvanja istarskog goveda putem stvaranja prepoznatljive marke mesa.