Logo
 HR  ENG  ITA 

Vijesti

27.06.18 07:35 Starost: 1 g

Natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme - radno mjesto - MESAR

 

AZRRI d.o.o. Pazin objavljuje natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme - 3 mjeseca.

Potrebna struka - mesar SSS.

Uvjeti Natječaja:

- radno iskustvo najmanje 5 godina

- poznavanje sustava HACCAP-a i sigurnosti hrane

- procjena kapaciteta rada u timu

 

Za uži krug izabranih kandidata (3-5) vršiti će se i procjena praktičnog rada u rasijecanju i pripremi mesa za prodaju.

 

Zainteresirani kandidati svoje molbe sa životopisom mogu slati isključivo na e-mail: info(at)azrri.hr i mihael.budak@azrri.hr.

Natječaj vrijedi 8 dana od dana objave.