Logo
 HR  ENG  ITA 

Vijesti

28.01.20 08:05 Starost: 241 d

Odluka o imenovanju direktora društva AZRRI d.o.o. Pazin

 

Temeljem objavljenog Javnog natječaja za imenovanje direktora/ice Društva AZRRI - Agencije za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin i provedene provjere znanja i sposobnosti kandidata, na temelju čl. 26., 27. i 28. Izjave o osnivanju trgovačkog društva AZRRI d.o.o. Pazin, Skupština društva, na prijedlog Nadzornog odbora, na 25. sjednici Skupštine Društva, održanoj dana 24.01.2020. godine donosi

 

ODLUKU O IMENOVANJU DIREKTORA DRUŠTVA AZRRI – AGENCIJE ZA RURALNI

RAZVOJ ISTRE D.O.O. PAZIN

 

Skupština Društva za direktora Društva AZRRI  - Agencije za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin imenuje Igora Merlića. Mandat imenovanom direktoru počinje teći od 29.01.2020. i traje 4 (četiri) godine.

 

 

Skupština Društva

Fabrizio Radin

Zamjenik Župana  koji obnaša funkciju Župana Istarske Županije