Logo
 HR  ENG  ITA 

Vijesti

15.03.19 08:11 Starost: 1 g

Raspisan Natječaj za radno mjesto Viši stručni suradnik za razvojne i međunarodne programe u Centru za edukaciju, europsku i institucionalnu suradnju.

 

AZRRI d.o.o. Pazin dana 15.03.2019. objavljuje natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme – na rok od godine dana, od 01.05.2019. – 30.04.2020. na radno mjesto Viši stručni suradnik za razvojne i međunarodne programe u Centru za edukaciju, europsku i institucionalnu suradnju.

Osoba koja se zapošljava mora imati slijedeće kvalifikacije:

Razina obrazovanja: VSS

Struka:  ekonomskog, prirodno znanstvenog, tehničkog ili sličnog smjera

 

Ostali uvjeti:

 

1.  Najmanje 1 godina radnog iskustva na poslovima provedbe EU projekata

2.  Profesionalno korištenje engleskog jezika u govoru i u pismu

3.  Odlično poznavanje rada na PC-ju

4.  Vozačka dozvola B kategorije

 

 

Natječaj je otvoren dana 15.03.2019.

Rok prijave je 8 dana, do 23.03.2019. u 12.00 sati.

 

Prijave molimo slati e-mailom  na adresu info(at)azrri.hr  ili poštom na adresu;

AZRRI Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin

Ulica prof. Tugomila Ujčića 1

52 000 Pazin

 

Da bi prijava na natječaj bila valjana mora sadržavati:

1.    Prijavu na Natječaj

2.    Životopis

3.    Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (Kopiju diplome)

 

Kandidati koji zadovoljavaju uvjete natječaja biti će pozvani na razgovor o čijem terminu će biti naknadno obavješteni.