Logo
 HR  ENG  ITA 

Vijesti

08.03.21 13:42 Starost: 45 d

Održano predstavljanje projekta KLIK Pula - Centra za kompetentno cjeloživotno razvijanje inovativnih znanja i vještina u sektoru ugostiteljstva i turizma

 

U srijedu, 3. ožujka 2021. godine održano je predstavljanje projekta KLIK Pula u sklopu kojeg se organizirala specijalizirana radionica „Inovativna jela od mesa lokalne peradi“.

AZRRI-Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin u suradnji s partnerima projekta KLIK Pula organizirala je predstavljanje projekta dana 3. ožujka 2021. godine u Edukacijsko gastronomskom centru Istre. Nakon uvodnog dijela i pozdravnog govora od strane Igora Merlića, direktora AZRRI-a, sudionicima se obratila Orhideja Petković, ravnateljica Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula, potom Boris Miletić, gradonačelnik Grada Pule te Ezio Pinzan, pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo Istarske županije.

Svrha ovog događanja bila je predstavljanje projekta KLIK Pula i radionice na tematiku valorizacije lokalne peradi javnosti, koju je vodio vrsni chef Deni Srdoč. Specijalizirana radionica „Inovativna jela od mesa lokalne peradi“ provodi se u sklopu projekta kao dio specijaliziranih programa za usavršavanje nastavnika, učenika i odraslih polaznika.

Projekt KLIK Pula provodi se u okviru Europskog socijalnog fonda (ESF) za razdoblje 2014.-2020. na kojemu je AZRRI d.o.o. partner. Projekt se provodi u suradnji sa sljedećim partnerima: Istarska županija, Obrtnička komora Istarske županije, Hrvatska gospodarska komora - županijska komora Pula, Arena Hospitality Group d.d.,, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Maistra d.d., Škola za odgoj i obrazovanje Pula, Strukovna škola Eugena Kumičića Rovinj - Scuola di formazione professionale Eugen Kumičić Rovigno, Uniline d.o.o., Valamar Riviera d.d., Grad Pula - Citta Pola.

Glavni cilj projekta KLIK Pula jest usklađivanje  znanja i vještina strukovnog obrazovanja s potrebama poslodavaca, povećanje kvalitete praktične nastave i prakse kod poslodavca, te povećanje stupnja sudjelovanja djelatnika u turizmu i ugostiteljstvu u programima cjeloživotnog obrazovanja s ciljem povećanja ulaganja turističkih poduzeća u znanje i obrazovanje zaposlenika. Projekt je sufinanciran u okviru Europskog socijalnog fonda (ESF) za razdoblje 2014.-2020. u ukupnom trajanju od 45 mjeseci.

Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula (ŠTUT Pula) imenovana je centrom kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva kao jedna od šest centara u ovom sektoru. Nakon toga je uslijedio proces formiranja izrade projekata od kojih su kandidirani i trenutno u provedbi dva projekta kojima će se financirati:

1. nadogradnja i opremanje osnovnom opremom ŠTUT Pula (izvor financiranja: Europski fond za regionalni razvoj - EFRR),

2. uspostava rada, modernizacija obrazovnih programa, kupnja specijalizirane opreme, usavršavanje nastavnika i mentora kod poslodavaca i niz drugih manjih aktivnosti (izvor financiranja: Europski socijalni fond- ESF).


U nastavku donosimo članak o navedenom predstavljanju, objavljen u lokalnim novinama Glas Istre.