Logo
 HR  ENG  ITA 

Vijesti

16.01.24 11:27 Starost: 158 d

Natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

 

AZRRI d.o.o. Pazin objavljuje natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme, na rok od 30 mjeseci, uz probni rok od 3 mjeseca, na radno mjesto Viši stručni suradnik za razvojne i međunarodne programe u Centru za edukaciju, europsku i institucionalnu suradnju – 1 izvršitelj

 

Osoba koja se zapošljava mora imati slijedeće kvalifikacije:

Razina obrazovanja: VSS ili VŠS

Struka:  ekonomskog, prirodno znanstvenog, tehničkog ili sličnog smjera

 

Ostali uvjeti:

1.  Najmanje 1 godina radnog iskustva na poslovima provedbe EU projekata

2.  Profesionalno korištenje engleskog jezika u govoru i u pismu

3.  Odlično poznavanje rada na PC-ju

4.  Vozačka dozvola B kategorije

 

 

Natječaj je otvoren dana 17.01.2024.

Rok prijave je 15 dana, do 31.01.2024. u 12.00 sati.

 

 Prijave molimo slati e-mailom  na adresu info@azrri.hr  ili poštom na adresu;

AZRRI Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin

Ulica prof. Tugomila Ujčića 1

52 000 Pazin

 

Da bi prijava na natječaj bila valjana mora sadržavati:

1.    Prijavu na Natječaj

2.    Životopis

3.    Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (Kopiju diplome)

 

Kandidati koji zadovoljavaju uvjete natječaja biti će pozvani na razgovor o čijem terminu će biti naknadno obavješteni.

AZRRI d.o.o. Pazin zadržava pravo poništenja natječaja.