Logo
 HR  ENG  ITA 

Vijesti

01.09.23 07:50 Starost: 295 d

Natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme - radno mjesto - MESAR

 

AZRRI D.O.O. Pazin dana 01.09.2023. g. objavljuje natječaj za prijam u radni odnos - MESAR

- Viši referent u Laboratoriju za razvoj proizvoda od mesa istarskih izvornih pasmina i divljači iz Istre (1 izvršitelj), na puno radno vrijeme, na određeno vrijeme od godinu dana, uz probni rok od 3 mjeseca.

Osoba koja se zapošljava mora imati sljedeće kvalifikacije:

- razina obrazovanja: SSS

- struka: mesar

- poznavanja sustav HACCP-A i sigurnosti hrane

- procjena kapaciteta rada u timu

- u obzir dolaze kandidati sa i bez radnog iskustva

 

Natječaj je otvoren dana 01.09.2023.

Rok prijave je 8 dana, do 09.09.2023.

Zainteresirani kandidati svoje prijave na natječaj mogu slati na e-mail: info@azrri.hr ili poštom na adresu:

AZRRI - Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin

Ulica profesora Tugomila Ujčića 1

52000 Pazin

 

Da bi prijava na natječaj bila valjana mora sadržavati:

1. Prijavu na natječaj

2. Životopis

3. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi

4. Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

5. Domovnica

 

Kandidati koji zadovoljavaju uvjete natječaja biti će pozvani na razgovor o čijem terminu će biti naknadno obavješteni.