Logo
 HR  ENG  ITA 

Vijesti

20.05.19 10:54 Starost: 1 g

POZIV ZA ISKAZ INTERESA MINI MLJEKARA I SIRANA za povećanje preradbenih kapaciteta u svrhu uspostave lokalnog tržišta

 

Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin, ul. prof. Tugomila Ujčića 1, 52000 Pazin, objavljuje Poziv za iskaz interesa mini mljekara i sirana za povećanje preradbenih kapaciteta u svrhu uspostave lokalnog tržišta.

Poziv se upućuje mini mljekarama i siranama sa ciljem da se povećaju preradbeni kapaciteti nabavom opreme za preradu kravljeg mlijeka i plasiranja novih  proizvoda na tržište, odnosno proširenje asortimana proizvoda od mlijeka za tržište.

Zainteresirana mini mljekara ili sirana temeljem ovog poziva može iskazati interes za nabavkom opreme vrijednosti do 200.000,00 kn bez PDV-a. Opremu će nabaviti Agencija za ruralni razvoj Istre prema specifikaciji mini mljekare ili sirane. 

Mini mljekara ili sirana, koja se prijavi na ovaj javni poziv i bude izabrana sklapa Ugovor o najmu sa Agencijom za ruralni razvoj Istre kojim se obvezuje preuzeti nabavljenu opremu i istu otplatiti u najdužem roku od 4 godine, uključujući troškove Agencije za ruralni razvoj Istre u visini od 2% nabavne vrijednosti opreme.

Ostale informacije i uvjete Poziva možete pročitati ovdje: